La oss komme i gang!

Er du klar for å innstallere Atlo systemet? Følg veiledningen nøye!
Neste

Steg 1 - App

Gå inn på Play Store eller App Store og finn appen ATLO. Du må laste den ned før du kan lage bruker og logge inn!
NesteTilbake

Steg 2 - App

Åpne Atlo appen og klikk på "Registrer" om du ikke allerede har en bruker. Hvis du har bruker, kan du trykke på "Logg Inn".
NesteTilbake

Steg 3 - App

1. Velg regionen du er i (Norway/Norge)

2. Skriv så inn e-postadressen din.

3. Klikk på "Få bekreftelseskode".
NesteTilbake

Steg 4 - App

Du skal nå lage passordet til systemet. Passordet må være mellom 8-20 tegn med en blanding av store bokstaver, små bokstaver og tall.
NesteTilbake

Steg 5 - App

Trykk på opprett lokasjon.
NesteTilbake

Steg 6 - App

1. Fyll inn stedsnavn. Her er det best om du skriver inn adressen din.

2. Velg stedsadresse

3. Trykk "Lagre"
NesteTilbake

Steg 7 - App

Vi er ferdig for nå, men vi kommer tilbake senere for å gjøre mer oppsett i appen! Bra jobbet!
NesteTilbake

Steg 1 - Basestasjon

Velg "Enhet" i hovedmenyen nederst i Atlo appen. 
NesteTilbake

Steg 2 - Basestasjon

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 3 - Basestasjon

I menyen "Legg til manuelt" velger du "Atlo Basestasjon".
NesteTilbake

Steg 4 - Basestasjon

Fyll inn nettverksinformasjonen din, pass på at du velger et 2.4 GHz nettverk.  Følg deretter stegene i appen. 
NesteTilbake

Steg 5 - Basestasjon

Basestasjonen er lagt til i appen. Vi skal nå installere den på veggen! 
NesteTilbake

Steg 6 - Basestasjon

Trykk inn nødstoppknappen på Atlo Basestasjon. Se at det ikke er noe lys på fremsiden av basestasjonen. 
Tips: Basestasjonen vil bli deaktivert og det vil ikke være noe lys på fremsiden. 
NesteTilbake

Steg 7 - Basestasjon

Skru fast festet i veggen med medfølgende skruer. Pass på at halvsirkelen er over festeknaggen slik at basestasjonen kan festes på.
NesteTilbake

Steg 8 - Basestasjon

Trykk inn nødstoppknappen på Atlo Basestasjon. Sjekk at det er lys i på fremsiden av basestasjonen. Basestasjonen blir nå aktiv igjen.
NesteTilbake

Steg 9 - Basestasjon

Fest basestasjon på festet du nettopp skrudde i veggen. 

Tips: Hvis basestasjonen begynner å ule. Trykk først på aktiveringsknappen (midterste knappen lengst nede) også 1 2 3 4 og til slutt knappen med åpen hengelås. Da slår sabotasjealarmen seg av.
NesteTilbake

Steg 10 - Basestasjon

Vi skal nå endre kode på Basestasjonen. Gå inn i Atlo appen og velg enheter. 
NesteTilbake

Steg 11 - Basestasjon

Under alle enheter trykker du på "Atlo Basestasjon". 
NesteTilbake

Steg 12 - Basestasjon

Trykk på innstilling. 
NesteTilbake

Steg 13 - Basestasjon

Trykk på Pin kode.
NesteTilbake

Steg 14 - Basestasjon

Skriv inn den gamle pinkoden. Standard passord er "1 2 3 4" om du ikke har endret kode tidligere. Skriv inn koden og trykk bekreft. 
NesteTilbake

Steg 15 - Basestasjon

Skriv inn den nye pinkoden. Trykk så på bekreft.

Tips: Koden må være 4 siffer. 
NesteTilbake

Steg 16 - Basestasjon

Passordet er nå endret. Trykk på bekreft. 
NesteTilbake

Steg 17 - Basestasjon

Passordet er endret. Trykk så på "Avbryt".
NesteTilbake

Steg 18 - Basestasjon

Du har satt opp og installert basestasjonen. Du er nå klar for å sette opp og installere de andre sensorene. 
NesteTilbake

Steg 1 - RFID

Velg "Enhet" nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 2 - RFID

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 3 - RFID

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ta ut RFID brikkene fra pakken.
NesteTilbake

Steg 4 - RFID

Legg RFID brikken inntil RFID tegnet nederst til høyre på basestasjonen mens basestasjonen er i sammenkoblingsmodus. Du vil høre et pip og brikken vil dukke opp i Atlo appen under enheter. Brikken er nå lagt til. 
NesteTilbake

Steg 1 - Fjernkontroll

Velg "Enhet" nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 2 - Fjernkontroll

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 3 - Fjernkontroll

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ta ut fjernkontrollene fra pakken.
NesteTilbake

Steg 4 - Fjernkontroll

Mens basestasjonen er i sammenkoblingsmodus, hold inne knappen med åpen hengelås øverst til høyre. Du vil høre et pip, fjernkontrollen vil dukke opp i appen og fjernkontrollen er nå koblet til.
NesteTilbake

Steg 1 - Magnetsensor

Åpne sensoren. Dette gjør du ved å trykke inn spaken øverst på sensoren og presse delene fra hverandre. Sensoren er åpnet når dekselet er av og du kan se batteriene.
NesteTilbake

Steg 2 - Magnetsensor

Fjerne batterisperren. Inni sensoren er det ett AA batteri og hvis du ser nøye er det et lite papirstykke som blokkerer sensoren fra å slå seg på. Ta vekk papirstykket.
NesteTilbake

Steg 3 - Magnetsensor

Lukk sensoren igjen. Sensoren er nå aktiv.
NesteTilbake

Steg 4 - Magnetsensor

Velg "Enhet" nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 5 - Magnetsensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 6 - Magnetsensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha magnetsensoren i nærheten av basestasjonen.
NesteTilbake

Steg 7 - Magnetsensor

I de fleste tilfeller dukker magnetsensoren opp i appen uten at en trenger å aktivere parringsmodus for magnetsensoren. Hvis en sensor likevel ikke kobler seg til, ta sensoren og magneten fra hverandre tre ganger.
NesteTilbake

Steg 8 - Magnetsensor

Etter at magnetsnesoren er koblet til må du endre navn. Bytt navn til funksjon (dør eller vindu), beliggenhet (stue, kjøkken, soverom osv.) og evt. øst, vest, nord om det er flere sensorer i samme rom.
NesteTilbake

Steg 9 - Magnetsensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarsling når døren åpner seg, trykk på "Set"  inne på sensoren.
NesteTilbake

Steg 10 - Magnetsensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarslinger når døren åpner seg, deaktiver "Door Alarm". Alarmen vil likevel gå når alarmen er på og døren åpnes.
NesteTilbake

Steg 11 - Magnetsensor

Nå er magnetsensoren koblet til. Du bør koble alle magnetsensorene til appen før du begynner å montere. Da gjentar du bare stegene du nettopp gjorde! Godt jobbet!
NesteTilbake

Steg 12 - Magnetsensor

Montering med dobbeltsidig teip. I pakken ligger det to dobbeltsidige teip med forskjellige størrelser. Plasser dem midt på sensoren og magneten.
NesteTilbake

Steg 13 - Magnetsensor

Plasser sensoren på dør eller vindu og legg press i 60 sekunder. Pass på å plassere sensoren og magneten midt på hverandre med maks 3 cm mellomrom.
NesteTilbake

Steg 14 - Magnetsensor

Åpne magnetsensoren. 

Tips: Hvis basestasjonen starter å varsle, trykk inn koden din og deaktiver systemet ved å trykke på åpen hengelås etter koden er trykket inn. 
NesteTilbake

Steg 15 - Magnetsensor

Nå er magnetsensoren åpen. Ta ut batteriet og bruk medfølgende skruer til montering.

Tips: Hvis basestasjonen starter å varsle, trykk inn koden din og deaktiver systemet ved å trykke på åpen hengelås etter koden er trykket inn. 
NesteTilbake

Steg 16 - Magnetsensor

Vi skal nå legge til magnetsensoren i skallsikring og helsikring. Velg «min i hovedmenyen.
NesteTilbake

Steg 17 - Magnetsensor

Velg «sikkerhetsinnstillinger»
NesteTilbake

Steg 18 - Magnetsensor

Velg «Aktivering/Deaktivering moduser»
NesteTilbake

Steg 19 - Magnetsensor

Vi skal nå velge nedtellingstid på skallsikring og helsikring, samt velge hvilke sensorer som er aktiv i de respektive sikringene.

Vi begynner med skallsikring.

Velg «skallsikring» I menyen Aktivering/deaktiveringsmoduser
NesteTilbake

Steg 20 - Magnetsensor

Vi skal nå velge «Alarm aktiveringsforsinkelse». Dette justerer hvor lenge alarmen teller ned før den aktiveres i skallsikringsmodus. Dette er ofte på null sekunder i skallsikringsmodus. I helsikringsmodus vil dette som oftest være på 30 sekunder. 
NesteTilbake

Steg 21 - Magnetsensor

Vi skal nå velge «Alarm varselforsinkelse». Dette justerer hvor lang tid en har til å taste inn koden etter at en alarm har gått. Dette er ofte på 30 sekunder i skallsikringsmodus og i helsikring. 
NesteTilbake

Steg 22 - Magnetsensor

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i skallsikringsmodus. Vi trykker på «Select arming device».
NesteTilbake

Steg 23 - Magnetsensor

Vi skal nå legge til magnetsensorene  i skallsikringsmodus.

Steg 1: Velg de sensorene som du vil skal være aktive i skallsikring. Om du har flere magnetsensorer, må du velge de og.

Steg 2: Trykk på lagreikonet i høyre hjørne.
NesteTilbake

Steg 24 - Magnetsensor

For å legge til magnetsensor i helsikringen, kan du gå tilbake til Steg 19 - Magnetsensor. Istedenfor å velge skallsikring her, velger du helsikring. Deretter følger du stegene videre. 

Du har nå fullført oppsett av magnetsensor!
NesteTilbakeGå til Steg 19 - Magnetsensor

Steg 1 - Bevegelsessensor

Åpne bevegelsessensoren. Dette gjør du ved å ta ned spaken på oversiden av sensoren og dra dekselet og batteridelen fra hverandre. Ta deretter ut batterisperren som er koblet til det ene batteriet.
NesteTilbake

Steg 2 - Bevegelsessensor

Lukk bevegelsessensoren etter at batterisperren er fjernet.
NesteTilbake

Steg 3- Bevegelsessensor

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 4 - Bevegelsessensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 5 - Bevegelsessensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha bevegelsessensoren i nærheten av basestasjonen.
NesteTilbake

Steg 6 - Bevegelsessensor

Trykk på den svarte knappen på baksiden av bevegelsessensoren for å sette den i parringsmodus. Bevegelsessensoren vil dukke opp i appen om basestasjonen er i parringsmodus.
NesteTilbake

Steg 7 - Bevegelsessensor

Etter at bevegelsessensoren er koblet til må du endre navn. Bytt navn i forhold til beliggenhet (stue, kjøkken, soverom osv.) og evt. øst, vest, nord om det er flere sensorer i samme rom.
NesteTilbake

Steg 8 - Bevegelsessensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarsling når det er bevegelse foran sensoren, trykk på «set» inne på sensoren.
NesteTilbake

Steg 9 - Bevegelsessensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarslinger når døren åpner seg, deaktiver «PIR alarm notify». Alarmen vil likevel gå når alarmen er på og det er bevegelse foran sensoren.
NesteTilbake

Steg 10 - Bevegelsessensor

Nå er bevegelsessensoren koblet til. Du bør koble alle bevegelsessensorene til appen før du begynner å montere. Da gjentar du bare stegene du nettopp gjorde! Godt jobbet!
NesteTilbake

Steg 11 - Bevegelsessensor

Når du skal starte monteringen av bevegelsessensoren, skru fast festet med medfølgende skruer på veggen. Monter et sted som dekker store områder i boligen.
NesteTilbake

Steg 12 - Bevegelsessensor

Koble delen med et kulefeste på baksiden av bevegelsessensoren. Når den er festet på, trykk bevegelsessesnoren inn på festet som er skrudd på veggen. Juster vinkelen slik at bevegelsessensoren dekker mest mulig område i rommet.
NesteTilbake

Steg 13 - Bevegelsessensor

Vi skal nå legge til bevegelsessensoren i helsikringsmodus. Velg «min i hovedmenyen.
NesteTilbake

Steg 14 - Bevegelsessensor

Velg «sikkerhetsinnstillinger»
NesteTilbake

Steg 15 - Bevegelsessensor

Velg «Aktivering/Deaktivering moduser»
NesteTilbake

Steg 16 - Bevegelsessensor

Vi skal nå velge nedtellingstid på helsikring og velge hvilke sensorer som er aktiv i helsikring.

Velg «helsikring» I menyen Aktivering/deaktiveringsmoduser
NesteTilbake

Steg 17 - Bevegelsessensor

Vi skal nå velge «Alarm aktiveringsforsinkelse». Dette justerer hvor lenge alarmen teller ned før den aktiveres i helsikringsmodus. Dette er ofte på 30 sekunder i helsikringsmodus.
NesteTilbake

Steg 18 - Bevegelsessensor

Vi skal nå velge «Alarm varselforsinkelse». Dette justerer hvor lang tid en har til å taste inn koden etter at en alarm har gått. Dette er vanlig å ha på ca 30 sekunder i helsikringsmodus.
NesteTilbake

Steg 19 - Bevegelsessensor

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i helsikringsmodus. Vi trykker på «Select arming device».
NesteTilbake

Steg 20 - Bevegelsessensor

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i helsikringsmodus.

Steg 1: Velg de sensorene som du vil skal være aktive i helsikring. Om du har flere bevegelsessensorer, må du velge de også. 

Steg 2: Trykk på lagreikonet i høyre hjørne.
NesteTilbake

Steg 1 - Røykvarsler

Røykvarsleren er delt i to: en batteri del og en høyttaler del. Ta ut papirstykket som fungerer som batterisperre på røykvarslerne. Når dette re gjort, blir røykvarsleren aktiv.
NesteTilbake

Steg 2 - Røykvarsler

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 3 - Røykvarsler

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 4 - Røykvarsler

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha røykvarsleren i nærheten av basestasjonen.
NesteTilbake

Steg 5 - Røykvarsler

Nå skal vi koble røykvarsleren til Atlo basestasjon. Basestasjonen er allerede i sammenkoblingsmodus. Hold inne den gjennomsiktige knappen på siden av røykvarsleren helt til du ser 3 røde lys. Når den har blinket 3 ganger er den i sammenkoblingsmodus, trykk så på knappen 2 ganger raskt. Den skal nå koble seg til og dukke opp i appen.
NesteTilbake

Steg 6 - Røykvarsler

Røykvarsleren er nå koblet til Atlo appen. Navngi røykvarsleren ut i fra lokasjon. Hvis du har flere røykvarslere, følg stegene på nytt. Når dette er gjort, er det tid for å seriekoble de! Godt jobbet hittil!
NesteTilbake

Steg 7 - Røykvarsler

Nå skal vi seriekoble røykvarslerne.

Hold inne knappen på siden til du ser 4 røde blink. Dette må gjøres på alle røykvarslerne. Røykvarslerne blir nullstilt og klar til parring.
NesteTilbake

Steg 8 - Røykvarsler

Hold inne knappen til den blinker 3 ganger. Dette skal bare gjøres på en av røykvarslerne. Den blir da i parringsmodus og dette må gjøres før resten av røykvarsleren kan koble seg sammen.
NesteTilbake

Steg 9 - Røykvarsler

Røykvarsleren som er i parringsmodus blinker raskt. Parringsmodus varer i 60 sekunder. Nå skal vi begynne å koble de resterende røykvarslerene sammen. Hvis den første røykvarsleren slutter å blinke, trenger du bare å gjenta forrige steg en gang til. Alle røykvarslerne trenger ikke å kobles samtidig.

For å koble de resterende røykvarslerne til den første, må du holde inne den gjennomsiktige knappen til den blinker rødt 2 ganger. Røykvarsleren kobler seg til røykvarsleren som er i parringsmodus. Du kan koble så mange sensorer du rekker på 60 sekunder. Deretter er det bare å legge til de røykvarslerne som ikke er koblet til på samme måte.
NesteTilbake

Steg 10 - Røykvarsler

Monter batteridelen i taket med medfølgende skruer.
NesteTilbake

Steg 11 - Røykvarsler

Monter basen til batteridelen som nå er festet i taket.

TEST: Du tester røykvarslerne ved å trykke inn den gjennomsiktige knappen en gang. Røykvarsleren skal begynne å pipe. Om de er seriekoblet vil alle pipe.
NesteTilbake

Steg 12 - Røykvarsler

Vi skal nå legge til røykvarslerene i "alarm aktivert hele dagen" modusen. Velg «min i hovedmenyen.
NesteTilbake

Steg 13 - Røykvarsler

Velg «sikkerhetsinnstillinger»
NesteTilbake

Steg 14 - Røykvarsler

Velg «Aktivering/Deaktivering moduser»
NesteTilbake

Steg 15 - Røykvarsler

Velg «Alarm aktivert hele dagen». Her skal vi legge til de alarmsensorene som en ønsker skal være aktivert hele dagen. Dette er typisk røykvarslere og vannsensorer.
NesteTilbake

Steg 16 - Røykvarsler

Steg 1: Velg sensorene du vil skal aktiveres i Heldagsmodus. Husk å legge til alle røykvarslerene dine.

Steg 2: Trykk på lagre ikonet i høyre hjørnet.
NesteTilbake

Steg 1 - Sjokksensor

Åpne sensoren. Dette gjør du ved å trykke inn spaken øverst på sensoren og presse delene fra hverandre. Sensoren er åpnet når dekselet er av og du kan se batteriene.
NesteTilbake

Steg 2 - Sjokksensor

Det er to AAAA sensorer inni sjokksensoren. Ta vekk de to papirstykkene som fungerer som batterisperrer. Sensoren er aktiv og du kan nå koble den til basestasjonen.
NesteTilbake

Steg 3 - Sjokksensor

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 4 - Sjokksensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 5 - Sjokksensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha sjokksensoren i nærheten av basestasjonen.
NesteTilbake

Steg 6 - Sjokksensor

I de fleste tilfeller dukker sjokksensoren opp i appen uten at en trenger å aktivere parringsmodus for sensoren. Hvis en sensor likevel ikke kobler seg til, ta sensoren og magneten fra hverandre tre ganger.
NesteTilbake

Steg 7 - Sjokksensor

Etter at sjokksensoren er koblet til må du endre navn. Bytt navn til funksjon (dør eller vindu), beliggenhet (stue, kjøkken, soverom osv.) og evt. øst, vest, nord om det er flere sensorer i samme rom.
NesteTilbake

Steg 8 - Sjokksensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarsling når sensoren oppdager bevegelse, trykk på «set» inne på sensoren.
NesteTilbake

Steg 9 - Sjokksensor

Hvis du ønsker å slå av pushvarslinger når sjokksensoren oppdager bevegelse, deaktiver «PIR alarm notify». Alarmen vil likevel gå når alarmen er på og det er bevegelse foran sensoren.
NesteTilbake

Steg 10 - Sjokksensor

Nå er sjokksensoren koblet til. Du bør koble alle sjokksensorene til appen før du begynner å montere. Da gjentar du bare stegene du nettopp gjorde! Godt jobbet!
NesteTilbake

Steg 11 - Sjokksensor

Montering med dobbeltsidig teip. I pakken ligger det to dobbeltsidige teip med forskjellige størrelser. Plasser dem midt på sensoren og magneten.

NB! Sokksensoren fungerer som en dyrevennlig bevegelsessensor. Monter sensoren opp-ned slik at sensordelen vender ned. Plasser sensoren høyere enn høyden på husdyret du har.
NesteTilbake

Steg 12 - Sjokksensor

Plasser sensoren på dør eller vindu og legg press i 60 sekunder. Pass på å plassere sensoren og magneten midt på hverandre med maks 3 cm mellomrom.
NesteTilbake

Steg 13 - Sjokksensor

Vi skal nå legge til sjokksensor i skallsikring og helsikring. Velg «min i hovedmenyen.
NesteTilbake

Steg 14 - Sjokksensor

Velg «sikkerhetsinnstillinger»
NesteTilbake

Steg 15 - Sjokksensor

Velg «Aktivering/Deaktivering moduser»
NesteTilbake

Steg 16 - Sjokksensor

Vi skal nå velge nedtellingstid på skallsikring og helsikring, samt velge hvilke sensorer som er aktiv i de respektive sikringene.

Vi begynner med skallsikring.

Velg «skallsikring» I menyen Aktivering/deaktiveringsmoduser
NesteTilbake

Steg 17 - Sjokksensor

Vi skal nå velge «Alarm aktiveringsforsinkelse». Dette justerer hvor lenge alarmen teller ned før den aktiveres i skallsikringsmodus. Dette er ofte på null sekunder i skallsikringsmodus. I helsikringsmodus vil dette som oftest være på 30 sekunder. 
NesteTilbake

Steg 18 - Sjokksensor

Vi skal nå velge «Alarm varselforsinkelse». Dette justerer hvor lang tid en har til å taste inn koden etter at en alarm har gått. Dette er ofte på 30 sekunder i skallsikringsmodus og helsikringsmodus. 
NesteTilbake

Steg 19 - Sjokksensor

Vi skal nå velge hvilke sensorer som skal være aktiv i skallsikringsmodus. Vi trykker på «Select arming device».
NesteTilbake

Steg 20 - Sjokksensor

Vi skal nå legge til sjokksensorene  i skallsikringsmodus.

Steg 1: Velg de sensorene som du vil skal være aktive i skallsikring. Om du har flere sjokksensorer, må du velge de også.

Steg 2: Trykk på lagreikonet i høyre hjørne.
NesteTilbake

Steg 21 - Sjokksensor

For å legge til sjokksensor i helsikringen, kan du gå tilbake til Steg 16 - Sjokksensor. Istedenfor å velge skallsikring her, velger du helsikring. Deretter følger du stegene videre. 

Du har nå fullført oppsett av sjokksensor!
NesteTilbakeGå til Steg 16 - Sjokksensor

Steg 1 - Vannsensor

Steg 1: Fjern dekslet til vannsensoren

Steg 2: Fjern batterisperren

Steg 3: Sett på lokket igjenn.
NesteTilbake

Steg 2 - Vannsensor

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 3 - Vannsensor

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 4 - Vannsensor

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha vannsensoren i nærheten av basestasjonen.
NesteTilbake

Steg 5 - Vannsensor

Fyll en kopp med kaldt vann.
NesteTilbake

Steg 6 - Vannsensor

Dypp detektoren i koppen. Når vannsensoren lyser kan du løfte sensoren ut av vannet.
NesteTilbake

Steg 7 - Vannsensor

Sensoren vi da dukke opp i appen. Trykk Legg til.
NesteTilbake

Steg 8 - Vannsensor

Vi skal nå legge til vannsensorene i "alarm aktivert hele dagen" modusen. Velg «min i hovedmenyen.
NesteTilbake

Steg 9 - Vannsensor

Velg «sikkerhetsinnstillinger»
NesteTilbake

Steg 10 - Vannsensor

Velg «Aktivering/Deaktivering moduser»
NesteTilbake

Steg 11 - Vannsensor

Velg «Alarm aktivert hele dagen». Her skal vi legge til de alarmsensorene som en ønsker skal være aktivert hele dagen. Dette er typisk røykvarslere og vannsensorer.
NesteTilbake

Steg 12 - Vannsensor

Steg 1: Velg sensorene du vil skal aktiveres i Heldagsmodus. Husk å legge til alle vannsensorene dine.

Steg 2: Trykk på lagre ikonet i høyre hjørnet.
NesteTilbake

Steg 1 - Sirene

Vi begynner først med å feste støpselet til baksiden av sirenen. Pass på at de grå sporene er inntil hverandre. Vri deretter til du hører et klikk. 
NesteTilbake

Steg 2 - Sirene

Fest sirenen i en stikkontakt. Dette vil naturligvis være der du vil plassere sirenen. 
NesteTilbake

Steg 3 - Sirene

Vi skal nå koble sirenen til basestasjonen. Trykk først på den hvite knappen på siden av sirenen. Sirenen vil da lyse rødt og er i paringsmodus. Gå deretter til basestasjonen og trykk *, koden din, lås opp. Trykk deretter på den hvite knappen på sirenen igjen. Sirenen kobler seg da til basestasjonen og vil lyse grønt.  Sirenen vil ikke vises i appen.
NesteTilbake

Steg 4 - Sirene

Vi skal nå teste sirenen. Når alarmen er deaktivert, vil sirenen lyse grønt. 
NesteTilbake

Steg 5 - Sirene

Sett alarmen i helsikringsmodus. Sirenen vil da lyse blått.

Sett deretter alarmen i skallsikringsmodus. Sirenen vil da BLINKE blått. 
NesteTilbake

Steg 6 - Sirene

Sett alarmen i enten skallsikringsmodus eller helsikringsmodus. Utløs deretter en av sensorene dine. Sirenen vil begynne å ule og lyse rødt. 
NesteTilbake

Steg 7 - Sirene

Du har nå satt opp sirene!
NesteTilbake

Steg 1 - Betjeningspanel

Velg «Enhet» nederst i hovedmenyen i Atlo appen.
NesteTilbake

Steg 2 - Betjeningspanel

Trykk på plussikonet oppe i høyre hjørnet. Dette er for å legge til enheter.
NesteTilbake

Steg 3 - Betjeningspanel

Atlo Basestasjon er nå i parringsmodus. Ha betjenningspanelet i nærheten av basestasjonen.
NesteTilbake

Steg 4 - Betjeningspanel

Når basestasjonen er i parringsmodus, trykker du på betjeningspanelet: * 1 2 3 4 også «Lås-opp» knappen over «SOS» knappen. Betjenningspanelet skal dukke opp i appen etter få sekunder.
NesteTilbake

Steg 5 - Betjeningspanel

For å endre passord:

Steg 1 – Trykk inn *123456#9

Steg 2 – Trykk inn *Nytt passord#

Tips: Standard passord er 1234 og nytt passord må være fire siffer.
For flere avanserte innstillinger, trykk her:
BRUKSANVISNING
NesteTilbake

Steg 6 - Betjeningspanel

Betjeningspanelet skal nå være koblet til og den nye koden skal nå være aktiv. Godt jobbet!
NesteTilbake

Steg 1 - Innendørskamera

Reset enheten ved å holde inne resetknappen i ca 10-15 sekunder. Bruk en simkort åpner eller lignende. Vent så 30 sekund til kameraet er ferdig å bevege seg.
NesteTilbake

Steg 2 - Innendørskamera

Trykk på «Enhet» og trykk deretter på det røde plussikonet oppe i høyre hjørne. For å legge til kameraet må du trykke på «Smart kamera (Wi-Fi)».
NesteTilbake

Steg 3 - Innendørskamera

Hvis kameraet blinker, trykk inn haken og trykk «Neste» for å gå videre.
NesteTilbake

Steg 4 - Innendørskamera

Det vil dukke opp en QR-kode på mobilen. Hold kamera og mobilen med 15-20 cm avstand for å registrere QR-koden .
NesteTilbake

Steg 5 - Innendørskamera

Trykk på «I Heard a Prompt» hvis du hørte et pip fra kamera. Kamera dukker da opp i appen og er koblet til.
NesteTilbake

Steg 1 - Batterikamera

Nederst på batterikameraet er det en strømsperre. Der vil du se en liten knapp som er på-knappen. Trykk den på. Du vil nå se at kameraet begynner å blinke og det er klar for å koble seg til via appen.
NesteTilbake

Steg 2 - Batterikamera

Trykk på «Enhet» og trykk deretter på det røde plussikonet oppe i høyre hjørne. For å legge til kameraet må du trykke på «Smart kamera (Wi-Fi)».
NesteTilbake

Steg 3 - Batterikamera

Hvis kameraet blinker, trykk inn haken og trykk «Neste» for å gå videre.
NesteTilbake

Steg 4 - Batterikamera

Det vil dukke opp en QR-kode på mobilen. Hold kamera og mobilen med 15-20 cm avstand for å registrere QR-koden .
NesteTilbake

Steg 5 - Batterikamera

Trykk på «I Heard a Prompt» hvis du hørte et pip fra kamera. Kamera dukker da opp i appen og er koblet til.
NesteTilbake

Steg 1 - Kjøp abonnementet

Vi skal nå starte oppkoblingen til alarmsentralen.

Steg 1: Gå inn på abn.atlo.atlo.no og opprett abonnement.

Steg 2: En blå fane vil dukke opp maks 3 virkedager etter at abonnementet er opprettet.
NesteTilbake

Steg 2- Aktiver abonnementet

For å aktivere abonnementet, trykk på den blå fanen som har dukket opp i appen.

NesteTilbake

Steg 3 - Aktiver abonnementet

Aktiver «Vertstjeneste».
NesteTilbake

Steg 4 - Aktiver abonnementet

Trykk på «Stedsinformasjon» og legg inn informasjon.
NesteTilbake

Steg 5 - Aktiver abonnementet

Legg inn stedsinformasjon på alle feltene. Nederste felt som er valgfritt kan du droppe!
NesteTilbake

Steg 6 - Aktiver abonnementet

Trykk på «Nødkontakt» eller Emergency Contact» for å legge til nødkontakter.
NesteTilbake

Steg 7 - Aktiver abonnementet

Du har allerede lagt inn nødkontakter på nettsiden da du registrerte abonnement. Vennligst skriv inn deg selv her. Du kan også legge inn flere selv om dette ikke er nødvending.
NesteTilbake

Steg 8 - Aktiver abonnementet

Det siste steget som gjenstår er å aktivere vertstjenesten!
Til hovedmenyTilbake